Kom og oplev

atmosfæren

Book rundvisning

For skoleåret 2021/22 koster et efterskoleophold på Hald Ege 2475 kr. pr. uge. For 2022/23 2525 kr. Herfra skal man så trække elevstøtten, således at den pris, dine forældre selv skal betale typisk vil være lidt over halvdelen. Se mere om det nederst på denne side.

Elevbetalingen dækker stort set alle udgifter i forbindelse med opholdet. Dog betaler I i forbindelse med Ghana/Sierra Leone selv vaccinationer, visa, en donation og mulighed for et sponsorat på i alt ca. 2500,00 kr. Derudover kan der på linjen opkræves et mindre beløb på max. kr. 1000 til dækning af f.eks. en dyrere linjetur.

 

Når man har modtaget besked om optagelse, skal der indbetales et tilmeldingsgebyr på kr. 2000 og i december året før skolestart gebyr 2 ligeledes på 2000 kr., før tilmeldingen er endelig.

Et efterskoleophold er dyrt. Der er for enkelte og i enkelte tilfælde mulighed for at skolen kan yde en individuel støtte. Hvis man tænker, at man kan komme i betragtning til dette, ring da venligst. Vi skal også gøre opmærksom på, at enkelte fagforbund yder et lommepengetilskud til medlemmers børn, som går på Hald Ege. Lommepengetilskuddet er kr. 500 pr. måned.

Beregning af den endelige pris på Hald Ege

Der ydes elevstøtte til alle elever. Denne støtte er afhængig af forældrenes indkomstgrundlag. Skolen er behjælpelig ved beregning af den endelige pris for et efterskoleophold. Udgangspunktet er forældrenes indkomstgrundlag, 2 år før skoleåret begynder. Du kan også selv beregne den endelige pris her.

Ring endelig, hvis der er yderligere spørgsmål.