Kom og oplev

atmosfæren

Book rundvisning

Højskole-10ende

Projektledelse. Humanitært Iværksætteri. Og en hel masse andet.

Se her!

Årsplan og skema

Skolens årsplan for 2018/19 kan ses og printes her:Årsplan . Og på officiel papir en lidt finere med formandens underskrift, der ses her: 4330_001 Årets Skema kan du se her: Skema 19-20

Infofolder omkring skolestart

Folder med praktiske informationer primært omkringskolestartkan hentes her: Info folder 19-20

Den lovpligtige indholdsplan

På denne hjemmeside har vi beskrevet vores værdier, og hvad vi tilbyder. En mere detaljeret beskrivelse af dette findes i vores lovpligtige indholdsplan. Den kan studeres her: Indholdsplan 18-19

Værdigrundlaget for Hald Ege:

Vi tror, at dannelse opstår, når vi sammen fordyber os i både boglige, kropslige samt musisk-kreative aktiviteter og mærker deres ligestilling og sammenhæng.

Verden bliver større og livet rigere, når vi gribes af det, vi først fandt uforståeligt og fremmed. Vi tror derfor også på, at dannelse først finder sted, når vi undrende præsenteres for det, der er anderledes. Forståelse fordrer forundring.

Vi forudsætter, at mennesket grundlæggende er frit, og samtidig at det kun kan blive sig selv gennem engagement i forpligtende fællesskaber, hvor eleverne oplever:

  • Ligeværdige fællesskaber med mangfoldigheden som en styrke. Alle er lige men ikke ens.

  • Meningsfuldheden i troen på det gode i mennesket og værdien af det, hver elev kommer med.

  • Den gensidige betydning samt vigtigheden af, at alle har det godt.

Gennem denne ansvarlighed i fællesskaber oplives børnene og de unge, og bevidstheden om eget værd udvikles. Herved skabes lysten til at engagere sig aktivt i såvel nære relationer som det demokratiske samfund.

Skolens vedtægter

Her kan du se skolens Vedtægter.  Der skal dog i vedtægterne ses bort fra højskoledelen. Ny vedtægter er under udarbejdelse.  

Undervisningsmiljø mm. – herunder også plan for opfølning.

En evaluering fra eleverne af undervisningsmiljøet kan ses her: Resultat – undervisningsmiljøvurdering. Dette har bla. medført et øget fokus på omsorgen og nærværet på tilsynsdelen, hvorfor vi fra skoleåret 16/17 har iværksat følgende:

En ekstra lærer på tilsynsdelen om aftenen. Opsøgende omsorg som en del af arbejdsopgaven. Vagtværelset flyttet op på “Nytorv” og en stor renovering af dette. Alt sammen for at være tættere på eleverne i samværsdelen. På undervisningssiden har vi opdelt vores 10.-klasser ud fra elevernes fremtidige uddannelsesvalg og forsigtigt øvet os på at lave 10.klasserne være en slags start på elevernes ungdomsuddannelse; noget vi stadig er i proces med.

Ligeledes kan man her se efterskolens Selvevaluering 17-18.

Fællesmål og karakterer

Skolen tilbyder Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse, hvorfor vores undervisning står mål med folkeskolens. Ligeledes følger vi folkeskolens Fælles Mål.

Med hensyn til skolens karaktergivning henvises der til undervisningsministeriets hjemmeside om standpunkts – og prøvekarakterer i grundskolen. Se mere under følgende:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

Overgangsfrekvenser

Ligeledes findes der de lovpligtige oplysninger om bla. overgangsfrekvenser. Nøgletallene kan for Hald Ege ses ved at klikke her.

Antimobbestrategi for Hald Ege Efterskole

klik her