Kom og oplev

atmosfæren

Book rundvisning

Next Level Adventure

På Hald Ege Efterskole tilbyder vi inklusionsklasser/åbne hold. Der er tale om hold med et udvidet timetal i matematik og dansk. Vægten ligger generelt på dansk, engelsk og matematik. Det er således primært disse 3 fag, som eleverne går til Folkeskolens afsluttende prøve i. Der kan dispenseres for alle udtræksfag..

Klasserne består dels af elever, der har behov for og ønsker om at gå i disse klasser hele året. Men det er også på disse hold, at vi tilbyder undervisning for de øvrige elever, der hen ad vejen måtte have behov for ekstra hjælp inden for rammerne af inklusionsklassetilbuddet. Der er altså ikke tale om egentlige klasser, men om åbne hold.

Der vil således være elever, der går i inklusionsklasserne hele året, elever der efter en tid forlader klasserne og afslutter deres efterskoleår i en alm. klasse og endelig elever der i en periode benytter sig af dette tilbud.

Ring og hør nærmere for mere præcist at finde ud af, om dette inklusionstilbud flugter med dine behov.