Kom og oplev

atmosfæren

Book rundvisning

Next Level Adventure

Kære kommende elev til skoleåret 2020-21.

I 10. klasse skal du selvfølgelig have dit idrætslinjefag på samme måde, som alle andre. Men herudover, skal du jo følge en 10. klasse og det kunne jo eksempelvis være i Verdensklassen.

 

Verdensklasse med fokus på krop, sundhed, design og teknologi er til dig, som er interesseret i at

 • Skabe og udforske fremtiden.
 • Studere menneskets krop og sundhed.
 • Forstå verden og dens strukturer.
 • Forsøge at løse udfordringer og arbejde med ”hands-on” metoder.
 • Få en miniprojektlederuddannelse.
 • Arbejde med bud på tiltag til FN’s 17 verdensmål
 • Humanitært iværksætteri
 • Være nysgerrig og ville vide!
 • Komme på studietur til København/London eller lignende.
 • Have lidt længere tid i Afrika til at lave et projekt med lokale aktører.

 

Grundlag

Verdensklasse er et prøvefrit 10. klassestilbud for dig, der vil prøve kræfter med en anderledes og ambitiøs måde at udvikle hinanden og verden på. Vi kan tilrettelægge undervisningen meget frit i forhold til de traditionelle 10. klasser og kommer derfor til at arbejde med temaer og fagkrydsninger, som du ikke umiddelbart kender fra folkeskolen.

 

 

Undervisningen

 

I undervisningen kommer du til at arbejde med en videnskabelig tilgang til krop, sundhed, design og teknologi og verdensmålene. Du skal arbejde med ”hands-on”-tilgangen, hvor undervisningen kommer ud af bøgerne og ud i verden. Undervisningens indhold svæver over matematik, fysik/kemi, biologi, materielt design, lidt billedkunst og lidt engelsk. De øvrige velkendte skolefag er kun i mindre grad repræsenteret.

 

Krop og Sundhed

 • Du bliver klogere på kroppens fysiologi, muskler, skader, livstil, behandlingsformer og vi skal arbejde med at teste kroppens fysiske ydeevne med moderne udstyr og meget andet.
 • Du møder i laboratoriet kemien i vores mad, udforsker celler, gensplejsning, DNA og bliver klog på alternativ behandling og fremtidens bæredygtige levevilkår.
 • Du bliver klogere på fysisk og psykisk sundhed mennesket i verden.

 

Design og teknologi

 • Du får viden om, hvordan vi skaber, udfordrer og stiller krav til den digitale verden.
 • Du bliver arkitekt og creator på software og får et kursus til diverse applikationer til forskellige formål; herunder eks. 3D design og print, fremtidens indretning/arkitektur, foto/billede/lyd og programmering af robotter.
 • Vi kigger på verden og universet igennem den teknologi, den viden og de mål vi har og får.

 

Studieture

Vi skal ud i verden. Vi skal bl.a. samarbejde med ’Det Naturvidenskabelige hus’ i Bjerringbro og Mercantec i Viborg

Herudover tager vi på studietur til København, London eller lignende og har jo et projekt i Afrika også.

 

Metoder / Mindset’et

Vi kommer til at veksle imellem små problemorienterede projekter omkring verdensmålene og praktiske værksteder, hvor du lærer at anvende værktøjer.

Jeres forudsætninger kan være vidt forskellige. Vi er optaget af din progression og møder dig der, hvor du er.
Til gengæld forventer vi, at du, der vælger denne klasse, er selvstændigt arbejdende, inderligt optaget af at blive klogere på en mere bæredygtig verden og besidder et ”Growth-mindset” og vitterligt ønsker at gøre dig umage - for vi kommer til at knokle.

Dit ”mantra” til fordybelsesområder og indhold er: ”Det her vil jeg gerne blive klogere på” og ”Det her kan jeg ikke - ENDNU!”.
Det har iboende værdi og er vigtigt at vide noget!

 

Vi håber og tror på, at vi undervejs opdager nye ting (fordi udviklingen går så hurtigt), som vi sammen med jer elever ønsker at blive klogere på. Vi synes, det er rigtig sundt for et læringsmiljø, at vi alle til tider skal lære nyt sammen.

Dette fordrer dig og dine kammerater til at indtage en mere undersøgende position i forhold til tilegnelse af viden - et entreprenant mindset:
”Hvor mon jeg kan få hjælp til at komme videre med mit problem?”

Vi faciliterer/skubber til jeres undren og sparrer med jer omkring problemløsninger. 

I vil også møde gæstelærere både i og udenfor skolen.

 

Evaluering

I løbet at året får du løbende feedback på dine projekter. Og i slutningen af skoleåret skal du lave et svendestykke i ”Humanitært iværksætteri/projektledelse”, som skal præsenteres for eksterne dommere. Her vurderes jeres svendestykke i en form, der minder om ”Løvens hule” på DR.

 

Formalia

Du får ikke karakterer i Verdensklassen og kommer ikke til folkeskolernes afgangsprøver.  Du kan optages på en gymnasial uddannelse alene på baggrund af resultater fra folkeskolens prøver i 9. klasse. Du skal således ikke op til en optagelsesprøve eller ligende for at blive optaget. 

 

Vi glæder os super meget til at opstarte denne nye klasse med jer og tror på, at Verden har det lidt bedre, når I er her, undersøger den og medvirker til udfolde Verdens potentiale.


Klassen oprettes, hvis der er minimum 20 elever tilmeldt inden 1. juni 2020.