Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

“De stiller ikke rigtig krav; de har snarere en forventning om, at vi følger reglerne”, skrev Isabelle Hansen fra årgang 13/14 om lærerne i en stil og fortsatte: “og det er fedt, at de stoler så meget på os. Jeg er helt sikker på, at det er den måde, vi rykker os mest, når vi f.eks. tænker: Må vi det her? Hvad kan der ske ved det?”

Whau. Det er jo dejligt at læse en sådan stil fra en efterskoleelev. Ikke fordi vi altid skal roses og tales efter munden, men Isabellas fine formuleringer udtrykker præcist, hvordan vi gerne vil møde eleverne på Hald Ege: Med store forventninger med klangbund i en kultur og ånd, hvor rammesætningen er forholdsvis tydelig, men hvor det er værdierne snarere end adfærdsregulerende manualer, der konstant er i spil.

Regler giver svar; værdier giver ansvar. Det er tanken bag det dannelsesprojekt, vi har med eleverne på Hald Ege. Det medfører ikke altid de letteste og klareste løsninger. Og selvfølgelig har vi en struktureret hverdag med tydelige regler, 160 teenagere også af og til skal mindes om. Men i det væsentlige, og der hvor det virkeligt rykker, er det altafgørende, at eleverne oplever skolens ånd og kultur på den måde, Isabelle udtrykker det i stilen.