Kom og oplev

atmosfæren

Book rundvisning

Next Level Adventure

Humanitært iværksætteri er et nyt fag, som alle elever på Hald Ege har i 2 lektioner om ugen samt i et par temadage og i en projektuge.

Ideen med faget er

  • at du bliver optaget af og lærer selv at skabe nye og anderledes tiltag, der skaber værdi for andre. Noget, der gør en forskel og som samtidig er en løsning eller svar på nogle af de globale problemer og udfordringer, verden står over for, og som du ligeledes gennem faget får grundig viden om.
  • at du oplever, at du ved at bruge din energi og fantasi rent faktisk kan bidrage til en bedre verden, men at det kræver – for at projektet lykkes – at du gør dig umage, er ambitiøs med dine projekter og ved noget om det, du arbejder med. Samfundsfag, historie og kristendom inddrages.
  • at du skal lave en slags innovativ og humanitær svendeprøve, der fremlægges og bedømmes med en mundtlig udtalelse.

Fællesskaber – værdien af dette, dialogen og det at ville hinanden noget – vil helt klart indgå i de forskellige projekter og svar.

Der lægges vægt på det opfindsomme. Eleverne skal bruge deres fantasi, hitte på og skabe nye tiltag.  Undervisning i kunst – herunder at blive præsenteret for  måske umiddelbart fremmede udtryksformer – er vigtigt for udvikle sit innovative talent – sit iværksættergen.

Faget er et helt synligt og konkret udtryk for vores værdigrundlag og flugter ligeledes fint med den Ghana-tur, du også skal på. Det vil være naturligt, at en del af fagets projekter og emner op til januar omhandler Ghana.