Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

Det er en væsentlig del af dit efterskoleophold, at vi skal hjælpe hinanden med at udvikle os og det, vi kan: At få det bedste frem i hinanden. Alle har et talent; alle er et. Og sammen skal vi udvikle det.

Det er sammen med andre, at man vokser, bliver bedre til noget og finder ud, hvem man er. Og også hvad man er god til, hvad enten det nu er matematik, klippe film, danse moderne, finde på, lave hopskud, hjælpe andre eller tackle igennem.

Men at udvikle det vi brænder for, sker kun i gode og trygge fællesskaber, hvor vi skal være meget bevidste om, at

”den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” – (K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956).

Det er præcist med klangbund i dette store ansvar, vi hver især har for hinanden på en efterskole, at vi ønsker at skabe et kærligt, tillidsfuldt og forpligtende fælleskab, så projektet lykkes: Sammen at få det bedste frem i hinanden, udvikle og danne hinanden og blive trukket hen til steder, vi ikke kan komme på egen hånd.

Er du interesseret?

KOM PÅ BESØG HOS OS!