Kom og oplev

atmosfæren

Book rundvisning

Et efterskoleophold er først og fremmest et dannelsesprojekt. Vi vil eleverne noget på Hald Ege. Derfor er værdierne meget vigtige. Her har vi fremhævet 5 værdier, som er helt afgørende for den kultur, tone og ånd, vi har på skolen:

  • Det er vigtigt, at alle er lige men ikke ens, og at vi netop ved at behandle folk forskelligt, behandler dem ens. Vi vil gerne have forskellige typer elever, som der skal stilles forskellige krav til, således at alle udfordres, men også at alle får mulighed for at honorere kravene. Forskellighed og mangfoldighed er ubetinget en styrke.
  • På Hald Ege vil vi gerne trække eleverne hen til steder, de ikke kan komme på egen hånd; steder, der gør dem til større – måske endda bedre – mennesker men på en sådan måde, at de senere i livet i sand frihed kan vælge til og fra og aldrig er i tvivl om, at det her liv er værd at turde binde an med.
  • Eleverne skal i forskellige former for forpligtende samvær erfare, at den enkelte kan, men sammen kan man mere. Og at vi er stærke alene men stærkere i flok. Livet er større end en selv. Sammen skal vi få det bedste frem i hinanden.
  • Vi tror på det gode menneske; at alle har noget at bidrage med, og at alle har krav på respekt og på at blive taget alvorlig. Det er netop i samværet/samarbejdet med andre med samtalen/dialogen som redskab, at man udvikler sig og vokser. Et stærkt forpligtende fællesskab skal understøtte dette.
  • Vi forsøger konstant at møde den enkelte elev anerkendende og omsorgsfuldt og tager ofte udgangspunkt i hvordan, vi ville reagere og handle, hvis der var tale om vores egne børn.

Bagland/baggrund

Vi er oprettet i 1988 af fagbevægelserne i Århus, Viborg og Ringkøbing amter. Vi lægger vægt på sammenhæng og ligestilling mellem skolens boglige, idrætslige og musisk/kreative aktiviteter. I vores idegrundlag indgår ord som:

  • Solidaritet
  • Demokrati
  • Medansvar
  • Humanisme
  • Almen dannelse

 

Disse ord forsøger vi at holde i live og i bevægelse ved at bruge dem aktivt i skolens hverdag, ånd og tone. Gennem forpligtende samværs – og arbejdsformer vil vi f.eks. gerne vise, at det er vigtigt, at man tænker på andre end sig selv og har blik for, om alle har det godt – både globalt men altså også i det nære, sociale liv på efterskolen. Skolens værdigrundlag er således klangbund for hele skolens kultur.