Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

Projektledelse og Iværksætteri . Og en hel masse andet.

Udover din sportslinje, skal du jo have en 9. eller 10. klasse. På Hald Ege kan du gå i en almindelig 10.klasse med prøver og pensum som i folkeskolen. Men vil du hellere

få en miniuddannelse i projektledelse

blive klogere på, hvordan verden er skruet sammen;

udvikle lifeskills som kreativitet, åbenhed og livsduelighed;

lære om hvordan man kan tage et ansvar for sig selv, verden og fremtiden og

vide mere om Afrika samt arbejde mere målrettet med projekter i f.eks. Sierra Leone eller Ghana. 

så er vores prøvefri, alternative 10. klasse lige noget for dig. Der er tale om en slags ”højskole” – blot relateret til unge på 16 – 17 år og tænkt ind i en efterskolehverdag på Hald Ege. Du har jo stadig din linje men vil i stedet for alm. skolefag møde fag, temaer og aktiviteter som:

 

Humanitært Iværksætteri:

Hvordan skaber man noget nyt, der skaber værdi for andre? Du lærer at ideudvikle, pitche og bruge din fantasi til noget brugbart og meningsfuldt.

Film, kunst og bøger:

Du vil se og opleve forskellige former for kunst inden for bla. litteratur, film, musik og malerkunst. Du skal selv undervejs skrive, male og/eller lave små film for at udvide forståelsen for, hvorledes det kunstneriske sprog afkodes og fortolkes. Afrikansk kunst, litteratur, dans mm. vil selvfølgelig indgå men ikke kun.  

FNs Verdensmål:

Der undervises i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi arbejder med facts og tegn på, om det går ”den rigtige vej”. I grupper vælger I selv et mål og et bud på, hvordan det kan nås. Dine skills fra Humanitært Iværksætteri kommer i spil her.

Projektledelse:

Hvordan leder man et projekt? Hvordan kan man overskue og strukturere det? Du vil få lyst til og tro på, at du kan stå i spidsen for et projekt, der giver mening. Vi prøver forskellige former for ledelse af, og du finder din ledelsesstil og -rolle. Hvad virker? Hvordan og hvorfor virker det? Osv.  

Idræt, teambuilding og bevægelse:

Fordi det er fedt og sjovt. Vi skal lave forskellige idrætslige aktiviteter, der næsten alle har fællesskabet som mål, men som også kan bruges som teambuilding, ice-breakers, tryghed, fællesskab, alternative sportsgrene, lege eller blot det at få sig bevæget og have det sjovt sammen.

Og lige et par ting, du skal være klar over:

De almindelige skolefag får du jo så ikke, men nogle af dem vil indgå i de nye fag. Først og fremmest dansk, engelsk og samfundsfag og historie. Men på nye og mere kreative måder.

 

Du skal ikke til prøve og får ikke karakterer. Men vi evaluerer løbende, og året afsluttes med din egen Svendeprøve i Humanitært Iværksætteri/Projektledelse – en større opgave, der indgår i den samlede udtalelse du får fra højskoleklassen.

Du får ikke karakterer i Verdensklassen og kommer ikke til folkeskolernes afgangsprøver.  Du kan optages på en gymnasial uddannelse alene på baggrund af resultater fra folkeskolens prøver i 9. klasse. Du skal således ikke op til en optagelsesprøve eller ligende for at blive optaget. 

Undervisere er i Matilde Bech, Erik Rasmussen, Mike Dodd, Lasse Torp og Erik Junker med flere. Derudover vil der være gæstelærere involveret samt forløb og ture ud af huset. Hold fast, hvor vi glæder os og håber, det bliver spændende, meningsfuldt og også sjovt. Vi vil hinanden noget!

Hør mere om højskoleklassen på indskrivningsmøderne…book en rundvisning!