Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

Årsplan og skema

Skolens årsplan for 2024-2025 kan ses og printes her: Årsplan. Årets Skema kan du se her: Skema 

Info.-folder  omkring skolestart

Folder med praktiske informationer primært omkring skolestart kan hentes her: Info folder 24-25

Den lovpligtige indholdsplan

På denne hjemmeside har vi beskrevet vores værdier, og hvad vi tilbyder. En mere detaljeret beskrivelse af dette findes i vores lovpligtige indholdsplan. Den kan studeres her: Indholdsplan 24-25

Værdigrundlaget for Hald Ege:

Vi tror, at dannelse opstår, når vi sammen fordyber os i både boglige, kropslige samt musisk-kreative aktiviteter og mærker deres ligestilling og sammenhæng.

Verden bliver større og livet rigere, når vi gribes af det, vi først fandt uforståeligt og fremmed. Vi tror derfor også på, at dannelse først finder sted, når vi undrende præsenteres for det, der er anderledes. Forståelse fordrer forundring.

Vi forudsætter, at mennesket grundlæggende er frit, og samtidig at det kun kan blive sig selv gennem engagement i forpligtende fællesskaber, hvor eleverne oplever:

  • Ligeværdige fællesskaber med mangfoldigheden som en styrke. Alle er lige men ikke ens.

  • Meningsfuldheden i troen på det gode i mennesket og værdien af det, hver elev kommer med.

  • Den gensidige betydning samt vigtigheden af, at alle har det godt.

Gennem denne ansvarlighed i fællesskaber oplives børnene og de unge, og bevidstheden om eget værd udvikles. Herved skabes lysten til at engagere sig aktivt i såvel nære relationer som det demokratiske samfund.

Skolens vedtægter

Her kan du se skolens Vedtægter.  De er vedtaget på bestyrelsesmøde, den 02.12.19 og trådte i kraft, den 10.12.19, hvor de blev endelig godkendt af Undervisningsministeriet. 

Undervisningsmiljø mm. – Elevevaluering

En evaluering fra eleverne af undervisningsmiljøet kan ses her:  Selvevaluering 23-24.

Karakterer mv.

Al info om karaktergennemsnit osv. Kan findes på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx

Herefter klikkes på Viborg på Danmarkskortet og Hald Ege Efterskole findes på listen til højre.

Overgangsfrekvenser

Ligeledes findes der de lovpligtige oplysninger om bla. overgangsfrekvenser. 

Antimobbestrategi for Hald Ege Efterskole

klik her