• Vi vil hinanden noget

Next Level Adventure

SENESTE NYT FRA ERIKS BLOG

DET ER BLEVET HELT UMODERNE AT INTERESSERE SIG FOR AFRIKA.

Noget af det mest triste, der er fulgt i kølvandet på Covid-19 har været en ny og umiddelbart mere legal nationalisme: Vi har i det væsentlige kun være optaget af egne stater; hvert enkelt lands måde at tackle epidemien på osv. Grænserne er igen blevet grænser for vores interesse og omsorg, og statsministeren siger selv, at hendes opgave først og fremmest er at passe på danskerne! Verden er blevet lukket og lille; vi rykker sammen og passer kun på de nærmeste!

På Hald Ege Fri- og Efterskole – min arbejdsplads - vil vi gerne med filosoffen Hannah Arendts ord undervise i verden på en sådan måde, at eleverne får lyst til at tage ansvar for den.

Besøg blog

Dannelsesrejse til Ghana/Sierra Leone

En udenlandstur på en efterskole er en dannelsesrejse, der skal give dig et helt nyt perspektiv på dit eget liv. Derudover vil vi – i alt, hvad vi laver – gerne trække eleverne hen til steder, de ikke kan komme på egen hånd, og som gør dem til større – måske endda bedre – mennesker.

Læs mere

Facebook updates

@heefterskole