Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

Vi synes det er vigtigt, at der i fremtiden stadig er 9. klasses elever på efterskoler. Derfor lover vi, at vi fremover opretholder 9. klasserne på Hald Ege Efterskole.

Vores mål med undervisningen følger folkeskolens fællesmål, ligesom de afsluttende prøver er de samme som dem, man tager i folkeskolen.

På Hald Ege Efterskole skal du have fagene:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • tysk
  • naturfag (biologi, geografi, fysik/kemi)
  • kulturfag (historie, samfundsfag, kristendom)