Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

På Hald Ege har vi en række dannelsesmål; mål forstået som noget, vi gerne vil have finder sted i både undervisning og samvær.  Vores DNA! Målene har klangbund i vores værdigrundlag, og vi forsøger i hverdagen både hvad angår aktiviteter, samværsformer, måder at organisere skolen på - ja i hele skolens ånd, kultur og tone - at tage udgangspunkt i disse 8 mål. De indgår også som en del af vores individuelle efterskoleudtalelser og lægger i det hele taget op til, at vi reflekterer, når et forløb eller et år er forbi. Lykkedes vi så med det?  Eleverne skal i løbet af et efterskoleår

  1. Opleve, at man i livet, skønt vi er ubetinget frie, er helt afhængige af andre. Og at andre er afhængige af en. Og at det først og fremmest er godt.

 

  1. Være sig sin betydning for andre bevidst og lade det være bestemmende for, hvordan man reagerer i forskellige situationer. Den etiske fordring…

 

  1. Opleve, at det er sært livgivende at gøre noget for andre – for de andre, naturligvis men også for en selv. Og at jo mere man investerer, desto mere får man. Og at næstekærlighed godt kan defineres som det at give mere, end man behøver.

 

  1. Få lyst til at engagere sig i og tage ansvaret for fællesskabet – både det lille på efterskolen men også det store – samfundet. Og erfare, at verden er langt større end en selv her og nu. Og at det vil man gerne aktivt være en del af.

 

  1. Opnå social gennemslagskraft – at sætte sig tydelig igennem overfor andre – ikke altid og hele tiden, men når man selv synes, at det skal man.

 

  1. Lære altid at møde andre med åbenhed og en viden om, at det har værdi, hvad hver enkel kommer med. Og også vide, at det naturligvis også gælder i forhold til det, man skal kommer og bidrager med.

 

  1. Erfare, at alt fremmed, alt det, man ikke kender til, rummer en mulighed: For at blive grebet, klogere og få sit liv gjort større og rigere. Og at den erfaring kun kræver en ting: Åbenhed forstået som lysten til at blive forstyrret, skubbet til.

 

  1. Mærke – også på egen krop og i hovedet – at det skal kunne betale sig at gøre sig umage. Og at det er godt at vide noget – sætte sig ind i ting. Bestandig blive klogere. Jo mere man ved……