Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

I denne uge - hele uge 45 - er alle vores 10.klasser i brobygning på ungdomsuddannelser i Viborg for at blive skarpere på deres valg af uddannelse efter efterskolen. Derudover og med samme sigte, laver de en opgave om deres fremtidige uddannelse- og/eller jobønske. 9. klasserne har et mere almindeligt skema.