Kom og oplev

atmosfæren

Tilmeld dig informationsmøde

Next Level Adventure

Vi har stemmepligt! Ikke i  juridisk forstand og heldigvis for det jo. Men alle, der kan, har pligt til at stemme til byråds- og regionsvalget. Det skylder vi hinanden – det skal man simpelthen.

Vi har på vores 3 frie skoler i Hald Ege et dannelsesmål: Eleverne skal få lyst til at engagere sig i og tage ansvaret for fællesskabet – både i det lille på skolen men også i det store – samfundet – at blive aktive medborgere.

Det betyder bl.a., at vi i det mindste har stemmepligt. Det skylder vi også dem, der har kæmpet for demokratiske rettigheder og rundt omkring gennem tiderne døde, kom i fængsel eller flygtede, fordi de kæmpede for at få retten til at være med til at bestemme. Og stemme på nogen. Dermed har vi en etisk, demokratisk pligt, der er langt vigtigere end valgtes udfald. Demokrati er noget, vi skal passe på, og som vi aldrig skal tage for givet.

Kære årgang 2016/17.

Whou. Så er det forbi; jeres efterskoleophold på Hald Ege slut. Det er, når man er ved at miste ting, at man opdager tings betydning. Hvor mærkeligt dybe, alting bliver. Og når der er tale om et så intenst og vildt år som et efterskoleophold, skal det faktisk nærmest blive til et minde, før man rigtig forstår, hvad det gjorde ved en. Hvad var det egentlig, der skete?

I kom her med en stærk fodbold-, håndbold-, adventure, film- eller danseidentitet. Valgte os endog måske på grund af en linje, og kom her for at dygtigøre jer på den valgte linje. Vi tænker, at det sikkert skete, og hold fast, hvor var I dygtige – imponerende dygtige. Helt vildt. Næsten de bedste i landet til Håndbold og Fodbold, Dans – et lille men vildt dygtigt hold, filmlinjens 2 vidunderlige film – den Skaminspirerede lille perle: ”Jeg skal noget andet” og den helt vidunderlige Ghanafilm – klasse og så et Addventurehold, der bla. tør slippe en flyvemaskine i en kilometers højde og kaste sig bagover, fordi man tror på noget, man har fået at vide i et teorilokale, passer og holder…

Inger Støjbergs Facebook-opdatering med et screen-shot af Vestergaards Muhammed-tegning er først og fremmest et udtryk for mangel på dannelse. Det vil jeg gerne forklare:

På Hald Ege Høj-, Fri- & Efterskole har vi i efterskolen formuleret en række mål for dannelse. Et – om man vil – målstyret dannelsesprojekt, hvor vi har formuleret 8 mål for elevernes læring og dannelsesmæssige udvikling i løbet af et skoleår hos os. Vi vil vurdere eleverne, lærerne og skolen på en skala fra 1 – 5 på, i hvor høj grad dannelsesprojektet lykkes. Så konkret vil jeg ikke gå til værks her, men på en række af vores mål scorer Støjberg påfaldende lavt. Eleverne skal på Hald Ege f.eks. i løbet af et efterskoleår

En sensommermorgen havde jeg netværksmøde på Hald Ege Fri-, Høj- & Efterskole for en række lokale erhvervsledere, og da det var midt i den smukkeste Indian Summer, havde vi rykket mødet udenfor til pladsen ved Klokketårnet.

Den morgen slog det mig, hvor unikt og helt specielt et område Hald Ege er: Smukkere kunne vi næppe sidde – midt i blandt de flotte, røde barakker med den klare fornemmelse af dyb skov – den helt særlige Hald Ege-kombination af historie og natur.

Men samtidig midt i et vidunderlig virvar af liv: Friskolens børn, der råber og leger, hundeluftere på morgentur, ansatte på vej til arbejde, forældre, der afleverer børn, 3 – 4 mountainbikere på vej ud i skoven, hjemmeplejen sussende forbi, busser, der skal hente håndboldtøser til en efterskoleturnering samt råb fra intens og ambitiøs fodboldtræning på Kunsten (vores kunstgræsbane).

På Hald Ege har vi en række dannelsesmål; mål forstået som noget, vi gerne vil have finder sted i både undervisning og samvær.  Vores DNA! Målene har klangbund i vores værdigrundlag, og vi forsøger i hverdagen både hvad angår aktiviteter, samværsformer, måder at organisere skolen på - ja i hele skolens ånd, kultur og tone - at tage udgangspunkt i disse 8 mål. De indgår også som en del af vores individuelle efterskoleudtalelser og lægger i det hele taget op til, at vi reflekterer, når et forløb eller et år er forbi. Lykkedes vi så med det?  Eleverne skal i løbet af et efterskoleår

På Hald Ege Høj-, Fri- & Efterskole vil vi noget med de 185 efterskoleelever, 140 friskoleelever og forhåbentlig snart 30 højskoleelever:

Vi vil lære eleverne om fællesskabets betydning. Dels som noget værdifuldt for dem selv: Det er, når man er en del af et mangfoldigt og forpligtende fællesskab, at det virkeligt rykker i livet: Man bliver klogere på sig selv, livet synes større og rigere, og man får lyst til at tage medansvar for fællesskabet. Både det lille fælleskab på skolen. Men også i det store fællesskab: Vi vil nemlig gerne med filosoffen Hannah Arendts ord lære eleverne om verden, så de får lyst til at tage ansvar for den. Og ansvaret er vigtigt for at forstå, hvad et egentligt fællesskab er. Det forpligter.

Derfor er vores frie skoler også først og fremmest et dannelsesprojekt: Vi vil gerne trække eleverne hen til steder, de ikke kan komme på egen hånd, og som gør dem til større – bedre – mennesker, altså præsentere dem for noget umiddelbart fremmed, der så alligevel griber dem og giver mening og retning.